przeciw


przeciw
przeciw {{/stl_13}}{{stl_8}}przyim., łączy się z celownikiem {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na przeciwnika lub rzecz, której ktoś się sprzeciwia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Jeden przeciw wszystkim. Syn przeciw ojcu. Był przeciw takiemu rozwiązaniu sprawy. Wystąpił przeciw korupcji. Był za sprawiedliwą karą, ale przeciw zemście. W finale rozgrywek Polacy grają przeciw Francuzom. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na zagrożone dobro wymagające ochrony': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wykroczenie przeciw obowiązującym prawom, zasadom moralnym. Grzeszyć przeciw dobrym obyczajom. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na wymagające zwalczenia zło, np. chorobę, klęskę, wypadek, inne zagrożenie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Syrop przeciw kaszlowi. Szczepienie przeciw gruźlicy. Tabletka przeciw bólowi głowy. Ustawy przeciw zorganizowanej przestępczości. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na przedmiot poruszający się odwrotnie do kierunku ruchu wyznaczonego przez treść zdania': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zawodnicy płyną przeciw prądowi rzeki.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}być przeciw; być za, a nawet przeciw; mieć coś przeciw [przeciwko] {{/stl_10}}{{stl_8}}{czemuś, komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; nie mieć nic przeciw [przeciwko] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś, czemuś}{{/stl_8}}{{stl_7}}; za i przeciw {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • przeciw- — {{/stl 13}}{{stl 7}} pierwszy człon wyrazów złożonych wprowadzający znaczenie przeciwstawności, niszczącego działania, istnienia cech przeciwnych, np. {{/stl 7}}{{stl 8}}przeciwwaga, przeciwalkoholowy, przeciwciało {{/stl 8}}{{stl 7}} {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeciw — «przyimek łączący się z rzeczownikami lub zaimkami w celowniku» a) «oznaczający relację między osobą lub przedmiotem a oponentem tej osoby lub przedmiotu» Wystąpić przeciw czyjemuś twierdzeniu. b) «oznaczający relację między faktem sprzecznym z… …   Słownik języka polskiego

  • przeciw- — «pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczający działanie przeciwne, przeciw czemuś, w przeciwną stronę, np. przeciwgrypowy, przeciwpożarowy, przeciwległy» …   Słownik języka polskiego

  • być przeciw — {{/stl 13}}{{stl 7}} nie zgadzać się, nie akceptować czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Być przeciw projektowanym zmianom. Kto jest przeciw? {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nie mieć nic przeciw [przeciwko] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś, czemuś} {{/stl 8}}{{stl 7}} zgadzać się na kogoś, na coś, nie mieć żadnych zastrzeżeń do kogoś, czegoś; uważać, że ktoś, coś jest w porządku, bez zarzutów : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie mieć nic przeciw czyjemuś pomysłowi,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wierzgać przeciw ościeniowi — {{/stl 13}}{{stl 7}} podniośle: buntować się bezskutecznie, daremnie przeciw nieubłaganej konieczności : {{/stl 7}}{{stl 10}}Czyta się jego poezję jak liryczny dziennik kogoś, kto nie próbuje wierzgać przeciw ościeniowi. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • za i przeciw — {{/stl 13}}{{stl 7}} argumenty przemawiające za czymś i przeciw temu; za przyjęciem czegoś lub tego odrzuceniem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozważyć wszystkie za i przeciw. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwrócić [podnieść] broń przeciw — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}{{stl 7}} podniośle: rozpocząć walkę zbrojną z kimś, przeciw komuś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Naród zwrócił broń przeciw najeźdźcy, zaborcom, wrogom. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • być za, a nawet przeciw — {{/stl 13}}{{stl 7}} żartobliwie: przeczyć sobie samemu, nie wiedzieć, co się mówi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jak widać, facet jest za, a nawet przeciw. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mieć coś przeciw [przeciwko] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czemuś, komuś} {{/stl 8}}{{stl 7}} mieć zastrzeżenie do czegoś, do kogoś, nie zgadzać się na coś, na kogoś, uważać, że ktoś, coś nie jest w porządku, bez zarzutów : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć coś przeciw czyjejś kandydaturze.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień